background

Organizers

National Academy of Sciences of Ukraine Institute of Physics

G.V.Kurdyumov Institute for Metal Physics

Institute for Information Recording

Uzhgorod laboratory of optoelectronics and photonics materials of the Institute for Information Recording

Uzhgorod National University

Chairmen:

Naumovets' A.H. (Kiev, Ukraine)

Co-Chairmen:

Petrov V.V. (Kiev, Ukraine)

Uvarov V.M. (Kiev, Ukraine)

Organizing Committee

Beljaev O.E.,  Bespalov S.A., Brodin M.S., Chekhun V.F.,  Firstov S.A., Gnatchenko S. L., Grinyov B.V., Kartel M.T., Komisarenko S.V., Koshechko V.G.,  Kuchuk-Yatsenko S.I., Malchevskii I.A.,  Pekhnyo V.I.,  Pokhodenko V.D., Ragulya A.V.,  Voevodin V.M.,  Vysochanskii Yu.M.

Secretary:

Rubish V.M. (Uzhgorod, Ukraine)

International program committee:

Agabekov V.(Belarus), Bilous A.G. (Ukraine), Bih L.(Morocco), Blonskij I. (Ukraine),

Brodin M. (Ukraine), Bulavin L. (Ukraine), Elouadi B. (France), Gomonnai A.(Ukraine), Horbyk P.(Ukraine), Kikineshi O.(Hungary), Kranjčec M.(Croatia), Kopcansky P.(Slovakia), Kryuchyn A.(Ukraine), Kuchmiy S.(Ukraine), Lukyanchuk I.(France), Matolin V.(Czech Republic), Mezzane  D.(Morocco), Olchowyk Ja. (Poland), Poklonskiy (Belarus),

Poroshin V. (Ukraine), Rizak V.(Ukraine), Solonin Yu. (Ukraine), Studenjak I. (Ukraine), Ullberg Z.R. (Ukraine), Vityaz' P. (Belarus), Vysochanskii Yu. (Ukraine), Wojciechowski W.(Poland), Yatsenko L.P. (Ukraine)

Local Organizing Committee:

Rubish V., Kabatcii V., Mykaylo O., Makar L., Pop M., Yasinko T.

2019         cnm5.com.ua                 © M. Pop